Maatregelen AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontvang veel klachten over het laten verwijderen van persoonlijke gegevens. Dit blijkt minder eenvoudig te zijn dan gedacht. Op 25 mei 2018 trad de Europese AVG in werking. Deze wet zorgt ervoor dat persoonsgegevens van burgers beter worden beschermd en dat burgers meer rechten krijgen omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens. […]

Lees verder