Maatregelen AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontvang veel klachten over het laten verwijderen van persoonlijke gegevens. Dit blijkt minder eenvoudig te zijn dan gedacht. Op 25 mei 2018 trad de Europese AVG in werking. Deze wet zorgt ervoor dat persoonsgegevens van burgers beter worden beschermd en dat burgers meer rechten krijgen omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens. Veel burgers maakten gebruik van de mogelijkheid om hun gegevens permanent te laten verwijderen. Er waren echter veel klachten bij de AP over het inwilligen van deze klachten.

Vijf maatregelen om dit tegen te gaan:

  1. Zorg dat alle informatie op een centraal punt binnenkomt: het moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de behandeling van bepaalde vraagstukken. Zorg dat zo nodig verschillende afdelingen met elkaar samenwerken om vraagstukken op te lossen.
  2. Voldoende kennis: details over de AVG binnen de organisatie is van belang om juist te kunnen handelen. Dit geldt voor iedere afdeling.
  3. Stel een FG aan: een functionaris gegevensbescherming zorgt ervoor dat verschillende verplichtingen nagekomen kunnen worden. Daarnaast is het een persoon in de organisatie die alle vragen kan beantwoorden of kan helpen met diverse vraagstukken.
  4. Zorg dat de techniek goed op orde is: een juist (geautomatiseerd) systeem is van belang om de informatie op een veilige manier te bewaren en verwerken.
  5. Blijf communiceren: het is altijd belangrijk om met de desbetreffende personen te communiceren, ook al is het soms niet eenvoudig om alles persoonsgegevens direct te verwijderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *